ފާސް ކުރެވިފައިވާ ކޭބަލްތައް

މި ޞަފްހާ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ އިނގިރޭސި ވަރޝަންގައި

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021، ގަޑިން 17:26 ގައި

CertificateIDCountryBrandSize (sqmm)CoresRatingComplianceExpiry
CAC-A-00100aMALAYSIALEADER CABLE6TWO600/1000VBS 5467: 199729-Nov-21
CAC-A-00100bMALAYSIALEADER CABLE25, 35, 50, 75, 90FOUR600/1000VBS 5467: 199729-Nov-21
CAC-A-00137aSINGAPORETAI SIN4C X 240, 4C x 35FOUR600 / 1000 VIEC 60502-1:200925-Jun-23
CAC-A-00139aMALAYSIALEADER CABLE25, 35, 50, 70, 95FOUR600 / 1000 VBS 5467:199729-Nov-21
CAC-A-00144aSINGAPORETAI SIN0.75 TO 2.5TWO, FIVE300/500 VBS 6387:201307-Dec-23
CAC-A-00144dSINGAPORETAI SIN0.75 TO 2.5TWO, FIVE300/500 VBS 6387:201307-Dec-23
CAC-A-00144gSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400TWO, THREE, FOUR600/1000 VIEC 60502-1:200925-Jun-23
CAC-A-00144hSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400TWO, THREE, FOUR600/1000 VIEC 60502-1:200925-Jun-23
CAC-A-00144jSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400ONE450/750 VIEC 60227-3:199324-Jun-22
CAC-A-00144kSingaporeTaiSin1.5 TO 3001600/1000 VBS 6387:199402-Dec-23
CAC-A-00145dSingaporeTaiSin0.75 TO 2ONE, TWO, THREE, FOUR AND FIVE300/500VBS 6387:201302-Dec-23
CAC-A-00145eSingaporeTaiSin0.75 TO 2.5ONE, TWO, THREE, FOUR AND FIVE300/500VBS 6387:201307-Dec-23
CAC-A-00145hSINGAPORETAI SIN1.5 TO 630ONE600/1000 VIEC 60754-1
BS EN 50525-3-41
10-Nov-23
CAC-A-00145jSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400ONE450/750 VIEC 60227-3:199324-Jun-22
CAC-A-00145kSINGAPORETAI SIN1.5 TO 630ONE600/1000 VIEC 60754-1:199405-May-23
CAC-A-00148aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 630ONE450/750VIEC 60227-307-Dec-23
CAC-A-00149aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 300TWO, THREE & FOUR600/1000VIEC 60331-21:199907-Dec-23
CAC-A-00158aTUNISIAChakira Cable1.5 TO 3001450/750VBS EN 50525-2-31:201123-Oct-28
CAC-A-00161aHong KongCaledonian1.5 TO 404600/1000VIEC 60502-1:200410-Oct-23
CAC-A-00163aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 4002, 3 & 4600/1000VBS 6346:199726-Nov-24
CAC-A-00163bMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 701450/750VBS 6004:200026-Nov-24
CAC-A-00163dMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)50 TO 250016.35/11kVIEC 60502-2:200526-Nov-24
CAC-A-00163eMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)50 TO 50036.35/11kVIEC 60502-2:2005:326-Nov-24
CAC-A-00163cMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1C - 50 TO 1000
2C, 3C & 4C - 1.5 TO 400
1, 2, 3 & 4600/1000VBS 6346:199726-Nov-24
CAC-A-00164aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)24036.35/11kVIEC 60502-2:2005:326-Nov-24
CAC-A-00166aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)TWO CORE (1.5 To 400)
THREE CORE (1.5 TO 400)
FOUR CORE (1.5 TO 400)
FIVE CORE (1.5 TO 70)
REFER TO ABOVE600/1000 VBS 546709-Jan-25
CAC-A-00166bMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)SINGLE CORE (50 TO 2500)SINGLE6.35/11 kVIEC 60502-315-Jan-25
CAC-A-00166cMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)70 TO 500SINGLE600/1000 VIEC 60502-109-Jan-25
CAC-A-00167aHong KongCaledonian1.5 TO 4002 TO 4600/1000VIEC 60502-1:200423-Jan-22
CAC-A-00167bHong KongCaledonian1.5 TO 6301450/750VEN 50525-2-31:201110-Jul-22
CAC-A-00167cHong KongCaledonian1.5 TO 1202 TO 4600/1000VBS 6387:201323-Jul-23
CAC-A-00173aUNITED ARAB EMIRATESDucab35 TO 300FOUR600/1000 VIEC 60502-1:200905-Feb-25
CAC-A-00174aChinaJiangsu Shangshang Cable1.5 AND 2.5SINGLE450/750 VIEC 60227:1-200718-May-25
CAC-A-00176aChinaTianhong Cable2.5 & 4ONE450/750VEN 50525-1:2011, EN 50525-3-41:201116-Jul-25
CAC-A-00178aSingaporeKeystone Cable25 TO 3004600/1000VBS 638701-May-24
CAC-A-00180aMALAYSIAMEGA1.5, 2.5, 4 AND 6SINGLE450/750 VIEC 6022830-Nov-21
CAC-A-00181aIndiaRPG Cables2.5 TO 163 AND 4600/1000VIEC 60502-104-Jan-22
CAC-A-00181bIndiaRPG Cables25 TO 3004600/1000VIEC 60502-104-Jan-22
CAC-A-00182aChinaQRUNNING Cable150, 1854600/1000VIEC 60502-1:200906-Dec-21
CAC-A-00183aChinaBaosheng400176/132kVIEC 60840:202004-Nov-25
CAC-A-00183aChinaBaosheng400176/132kVIEC 60840:202011-Apr-25
CAC-A-00185aChinaJiangsu Hengtong Power Cable16 TO 3004600/1000VIEC 60502-126-Sep-23
CAC-A-00186aChinaFar East Cable10 TO 3004600/1000VEN 60502-119-Feb-24
CAC-A-00187aChinaZMS Cable95311kV (UE)IEC 6302603-Aug-22
CAC-A-00188aChinaHengtong30016.35/11 kVIEC 60502-207-Apr-25
CAC-A-00189aChinaDongguan Minxing Cables1.5 AND 2.5SINGLE600/1000VBS546710-Feb-22
CAC-A-00190aMALAYSIALEADER CABLE25FOUR600/1000 kVIEC 60502-1 200413-Jul-23
CAC-A-00190bMALAYSIALEADER CABLE25, 35, 50, 70 AND 95FOUR600/1000 kVBS 5467:199729-Nov-21
CAC-A-00190cMALAYSIALEADER CABLE06TWO600/1000 kVBS 5467: 199729-Nov-21
CAC-A-00190dMALAYSIALEADER CABLE70THREE6.35/11 kVIEC 60502-2: 201413-Jul-23
CAC-A-00191aChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-115-Apr-26
CAC-A-00191bChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-127-Apr-26
CAC-A-00191bChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-127-Apr-26
CAC-A-00191aChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-115-Apr-26
CAC-A-00192aChinaHENGTONG 400176/132 kVIEC 6084024-May-25
CAC-A-00193aIndiaRPG Cables 25 TO 30036.35/11 kVIEC 60502-210-Feb-22
CAC-A-00195aChinaFar East Cable1.5 TO 5001,2,3,4 AND 5600/1000VIEC 60502-121-Jul-25
CAC-A-00195bChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 and 5600/1000VIEC 60502-121-Jul-25
CAC-A-00195cChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-121-Jul-25
CAC-A-00195dChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-121-Jul-25
CAC-A-00195eChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-121-Jul-25
CAC-A-00196aMALAYSIALEADER CABLE70, 95, 120 AND 150FOUR600/1000 VIEC 60502-1 AND BS 6004:200003-May-26
CAC-A-00196cMALAYSIALEADER CABLE70SINGLE450/750 VBS 6004:200003-May-26
CAC-A-00196dMALAYSIALEADER CABLE630SINGLE600/1000 VIEC 60502-103-May-26
CAC-A-00099aINDIAHAVELL'S1.5 TO 6SINGLE & MULTI CORE600/1100VIS 694:2010 (CORRESPONDS TO BS 6004)31-Jul-22
CAC-A-00099cINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE6.35/11kVIS 7098-2:2011 (CORRESPONDS TO IEC 60502-2:2005)15-Jul-22
CAC-A-00099bINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE600/1100VIS 7098-1:1988 (CORRESPONDS TO BS 5467)31-Mar-22
CAC-A-00099eINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE600/1100VIS 7098-1:1988 (CORRESPONDS TO BS 5467)31-Mar-22
CAC-A-00197aSRI LANKAORANGE1.5, 2.5, 4, 6,10,16, 25,35, 50,70, 95, 120, 185, 240 AND 300SINGLE450/750 VSLS 1504-2-31 : 2015 (complies to EN 50525-2-31)31-Mar-22
CAC-A-00198aSRI LANKASIERRA CABLES PLC1.5 TO 400FOUR600/1000 VSLS 1186:1999 (Corresponds to BS 5467:1997)26-Mar-22
CAC-A-00198bSRI LANKASIERRA CABLES PLCSINGLE CORE (1.5, 2.5, 4,6,10, 16,25, 35)
TWO CORE (4, 6, 10, 16)
THREE CORE (4, 6,10,16)
REFER TO ABOVE300/500 VSLS 733:2016 (corresponds to BS 6004)07-Jun-22
CAC-A-00199aSRI LANKASIERRA CABLES PLC1.5 - 10 (CLASS 1)
1.5 - 1000 (CLASS 2)
1.5 - 240 (CLASS 5)
SINGLE450/750 VSLS 1504-2-31 (CORRESPONDS TO BS EN 50525-2-31 : 2011)07-Jun-22
CAC-A-00200aChinaTianhong Cable35 AND 50SINGLE450/750VIEC 60227-3:199702-Mar-22
CAC-A-00200bChinaTianhong Cable25 AND 35single450/750EN 50525-1:2011, EN 50525-3-41:201116-Jul-25