ފާސް ކުރެވިފައިވާ ކޭބަލްތައް

މި ޞަފްހާ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ އިނގިރޭސި ވަރޝަންގައި

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2022، 16:05 ގައި

CertificateIDCountryBrandSize (sqmm)coresRatingcomplianceExpiry
CACA00137aSINGAPORETAI SIN4C X 240, 4C x 35FOUR600 / 1000 VIEC 60502-1:20096/25/2023
CACA00144aSINGAPORETAI SIN0.75 TO 2.5TWO, FIVE300/500 VBS 6387:201312/7/2023
CACA00144dSINGAPORETAI SIN0.75 TO 2.5TWO, FIVE300/500 VBS 6387:201312/7/2023
CACA00144gSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400TWO, THREE, FOUR600/1000 VIEC 60502-1:20096/25/2023
CACA00144hSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400TWO, THREE, FOUR600/1000 VIEC 60502-1:20096/25/2023
CACA00144jSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400ONE450/750 VIEC 60227-3:1993/A1:19976/24/2022
CACA00144kSingaporeTaiSin1.5 TO 3001600/1000 VBS 6387:199412/2/2023
CACA00145dSingaporeTaiSin0.75 TO 2ONE, TWO, THREE, FOUR AND FIVE300/500VBS 6387:201312/2/2023
CACA00145eSingaporeTaiSin0.75 TO 2.5ONE, TWO, THREE, FOUR AND FIVE300/500VBS 6387:201312/7/2023
CACA00145hSINGAPORETAI SIN1.5 TO 630ONE600/1000 VIEC 60754-1:2011 , BS EN 50525-3-41:201111/10/2023
CACA00145jSINGAPORETAI SIN1.5 TO 400ONE450/750 VIEC 60227-3:19936/24/2022
CACA00145kSINGAPORETAI SIN1.5 TO 630ONE600/1000 VIEC 60754-1:19945/5/2023
CACA00148aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 630ONE450/750VIEC 60227-3:1993/A1:199712/7/2023
CACA00149aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 300TWO, THREE & FOUR600/1000VIEC 60331-21:199912/7/2023
CACA00158aTUNISIAChakira Cable1.5 TO 3001450/750VBS EN 50525-2-31:201110/23/2028
CACA00161aHong KongCaledonian1.5 TO 404600/1000VIEC 60502-1:200410/10/2023
CACA00163aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 4002, 3 & 4600/1000VBS 6346:199711/26/2024
CACA00163bMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 701450/750VBS 6004:200011/26/2024
CACA00163dMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)50 TO 250016.35/11kVIEC 60502-2:200511/26/2024
CACA00163eMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)50 TO 50036.35/11kVIEC 60502-2:2005:311/26/2024
CACA00163cMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1C - 50 TO 1000
2C, 3C & 4C - 1.5 TO 400
1, 2, 3 & 4600/1000VBS 6346:199711/26/2024
CACA00164aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)24036.35/11kVIEC 60502-2:2005:311/26/2024
CACA00166aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)TWO CORE (1.5 To 400)
THREE CORE (1.5 TO 400)
FOUR CORE (1.5 TO 400)
FIVE CORE (1.5 TO 70)
REFER TO ABOVE600/1000 VBS 54671/9/2025
CACA00166bMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)SINGLE CORE (50 TO 2500)SINGLE6.35/11 kVIEC 60502-31/15/2025
CACA00166cMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)70 TO 500SINGLE600/1000 VIEC 60502-11/9/2025
CACA00167bHong KongCaledonian1.5 TO 6301450/750VEN 50525-2-31:20117/10/2022
CACA00167cHong KongCaledonian1.5 TO 1202 TO 4600/1000VBS 6387:20137/23/2023
CACA00173aUNITED ARAB EMIRATESDucab35 TO 300FOUR600/1000 VIEC 60502-1:20092/5/2025
CACA00174aChinaJiangsu Shangshang Cable1.5 AND 2.5SINGLE450/750 VIEC 60227:1-20075/18/2025
CACA00176aChinaTianhong Cable2.5 & 4ONE450/750VEN 50525-1:2011, EN 50525-3-41:20117/16/2025
CACA00178aSingaporeKeystone Cable25 TO 3004600/1000VBS 63875/1/2024
CACA00183aChinaBaosheng400176/132kVIEC 60840:202011/4/2025
CACA00183aChinaBaosheng400176/132kVIEC 60840:20204/11/2025
CACA00185aChinaJiangsu Hengtong Power Cable16 TO 3004600/1000VIEC 60502-19/26/2023
CACA00186aChinaFar East Cable10 TO 3004600/1000VEN 60502-12/19/2024
CACA00187aChinaZMS Cable95311kV (UE)IEC 630268/3/2022
CACA00188aChinaHengtong30016.35/11 kVIEC 60502-24/7/2025
CACA00190aMALAYSIALEADER CABLE25FOUR600/1000 kVIEC 60502-1 20047/13/2023
CACA00190dMALAYSIALEADER CABLE70THREE6.35/11 kVIEC 60502-2: 20147/13/2023
CACA00191aChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/15/2026
CACA00191bChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/27/2026
CACA00191bChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/27/2026
CACA00191aChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/15/2026
CACA00192aChinaHENGTONG 400176/132 kVIEC 608405/24/2025
CACA00195aChinaFar East Cable1.5 TO 5001,2,3,4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195bChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 and 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195cChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195dChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195eChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00196aMALAYSIALEADER CABLE70, 95, 120 AND 150FOUR600/1000 VIEC 60502-1 AND BS 6004:20005/3/2026
CACA00196cMALAYSIALEADER CABLE70SINGLE450/750 VBS 6004:20005/3/2026
CACA00196dMALAYSIALEADER CABLE630SINGLE600/1000 VIEC 60502-15/3/2026
CACA00099aINDIAHAVELL'S1.5 TO 6SINGLE & MULTI CORE600/1100VIS 694:2010 (CORRESPONDS TO BS 6004)7/31/2022
CACA00099cINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE6.35/11kVIS 7098-2:2011 (CORRESPONDS TO IEC 60502-2:2005)7/15/2022
CACA00200bChinaTianhong Cable25 AND 35single450/750EN 50525-1:2011, EN 50525-3-41:20117/16/2025
CACA00201aSRI LANKAORANGE25 to 4004600/1000VBS 5467:19977/31/2022
CACA00202aMALAYSIALEADER CABLE2.51450/750 VBS 6004:200011/29/2026
CACA00202bMALAYSIALEADER CABLE3001600/1000 VIEC 60502-111/29/2026
CACA00202cMALAYSIALEADER CABLE6301600/1000 VIEC 60502-111/29/2026
CACA00202dMALAYSIALEADER CABLE35, 50 AND 1854600/1000 VIEC 60502-111/29/2026
CACA00202eMALAYSIALEADER CABLE12036.35/11 kV (6/10(12) kV)IEC 60502-211/29/2026
CACA00203aIndiaUniFlex Cables95THREE12/20 (24) kVIEC 63026:20191/7/2023
CACA00204aMALAYSIAOLYMPIC7036.35/11 kVIEC 60502-21/14/2025
CACA00204bMALAYSIAOLYMPIC16 TO 2404600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
CACA00204cMALAYSIAOLYMPIC6301600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
CACA00052aSRI LANKAACL16 TO 400FOUR600/1000VSRI LANKA STANDARD SLS 1186: 1999 (CORRESPONDS TO BS 5467: 1997)9/10/2023
CACA00153aSRI LANKAACL1.5 TO 6301450/750VBS EN 50525-2-31:20119/2/2023
caca00205aMALAYSIALEADER CABLE64600/1000VIEC 60502-13/1/2025
caca00205bMALAYSIALEADER CABLE2.54600/1000VIEC 60502-13/1/2025
CACA00099eINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE600/1100VIS 7098-1:1988 (CORRESPONDS TO BS 5467)3/31/2023
CACA00099cINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE6.35/11kVIS 7098-2:2011 (CORRESPONDS TO IEC 60502-2:2005)3/31/2023
CACA00099bINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE600/1100VIS 7098-1:1988 (CORRESPONDS TO BS 5467)3/31/2023
CACA00206aMALAYSIAOLYMPIC70THREE6.35/11 (12kV)IEC 60502-021/14/2025
CACA00206bMALAYSIAOLYMPIC16 TO 240FOUR600/1000 VIEC 60502--011/14/2025
CACA00207aUNITED ARAB EMIRATESDucab16 TO 400TWO, THREE AND FOUR600/1000BS 5467:20169/22/2022
CACA00209aIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209bIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209cIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209dIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209eIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209fIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209gIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209hIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209iIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209jIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209kIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209lIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209mIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209nIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209oIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209pIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209qIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209rIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209sIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209tIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00211aSINGAPOREDRAKA SCM1.5 TO 6301450/750VBS EN 50525-2-3112/11/2022
CACA00212aThailandBangkok Cable (BCC)16FOUR600/1000vIEC 60502-1 (1997-04)5/24/2023
CACA00212bThailandBangkok Cable (BCC)240ONE1.8/3 (3.6) kVIEC 60502-1 (1997-04)5/24/2023
CACA00212cThailandBangkok Cable (BCC)10, 70, 95 AND 240THREE1.8/3(3.6) kVIEC 60502-1 (1997-04)5/24/2023
CACA00212dThailandBangkok Cable (BCC)70, 150, 240THREE6/10(12) kVIEC 60502-25/24/2023
CACA00213aChinaFEIHANG185FOUR600/1000VIEC 60502-15/17/2027
CACA00214aChinaWuxi Jiangnan Cable70THREE6.35/11 kVIEC 60502-2:20145/29/2023
CACA00215aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)70THREE6.35/11kVIEC 60502-211/24/2024
CACA00155aSRI LANKAKELANI1.5 TO 1000ONE450/750VBS 60043/23/2023
CACA00155cSRI LANKAKELANI1 TO 35ONE300/500VBS 60043/3/2023
CACA00155dSRI LANKAKELANI1.5 TO 400FOUR600/1000VBS 65003/3/2023
CACA00194aSRI LANKAKELANI1.5 TO 162300/500VBS 60043/3/2023
CACA00194bSRI LANKAKELANI1.5 TO 163300/500VBS 60043/3/2023